Motivující pracovní prostředí
Mezinárodní síť fungující v
25 zemích a sdružující
více než 6.800 zaměstnanců
Motivující pracovní prostředí
Mezinárodní síť fungující v
25 zemích a sdružující
více než 6.800 zaměstnanců
Motivující pracovní prostředí
Mezinárodní síť fungující v
25 zemích a sdružující
více než 6.800 zaměstnanců
Motivující pracovní prostředí
Mezinárodní síť fungující v
25 zemích a sdružující
více než 6.800 zaměstnanců
Motivující pracovní prostředí
Mezinárodní síť fungující v
25 zemích a sdružující
více než 6.800 zaměstnanců

Hlavní důvody, proč pracovat v ARaymond Network

NAŠE HODNOTY

Jsme přesvědčeni, že způsob, jakým pracujeme, vytváří to, kým jsme. Naše firma si proto zvolila do štítu hodnoty, které jsou pro nás vším. Ne proto, aby se bylo čím chlubit při hodnocení uplynulého roku, ale protože naše firemní kultura je kulturou činů a ne slov.

Každý den usilujeme o naplňování našich základních hodnot, kterými jsou respekt, spolupráce, inovace, podnikatelský duch, vytváření hodnot a radost.

 „Nanejvýš důležití jsou pro nás naši zaměstnanci a jejich angažovanost. Přinášeli nám po celých 150 let naší existence úspěch a neustálé inovace.“ Antoine Raymond, generální ředitel

RESPEKT

Základem je naslouchání – aktivní naslouchání. Umožnit kolegům, aby plně vyjádřili své názory a myšlenky, je prvním krokem k efektivní spolupráci.
Taková spolupráce je možná jen v prostředí skutečného zájmu. To pro nás znamená, že s každým jednáme eticky, odpovědně a čestně. A to myslíme vážně.

RADOST

Radost provází každý aspekt naší činnosti: ať už se jedná o inovace, vytváření přidané hodnoty, spolupráci nebo výzkum. Proto si myslíme, že radost je do značné míry svázána se smysluplností – přijít do práce, protože zde vzniká něco, na čem záleží, přece dává smysl.
Radost je rovněž nejdůležitější ingrediencí způsobu, jímž se snažíme vytvářet každodenní pohodu na pracovišti. V ARaymond si uvědomujeme, že se nejedná o individuální záležitost – takové prostředí se lépe buduje tam, kde je důvěra a podpora.

PODNIKATELSKÝ DUCH

Jsme podnikaví a odvážní. Každý den zkoumáme možnosti a riskujeme, abychom se dále rozvíjeli. Podporujeme iniciativu zaměstnanců a poskytujeme prostředky, aby dobré nápady a výrobky uspěly.
Nejde jen o to, mít dobré nápady, ale je také důležité umět je realizovat. Naši vedoucí pracovníci i pracovní týmy musejí takovou schopnost mít. Motivace a předávání odpovědnosti na místní úrovni jsou dvě cesty ke svobodě, na které se trvale soustředíme.

INOVACE

Nelze pomýšlet na zlepšování naší činnosti bez neustálého kritického zkoumání stávajícího stavu a podporování netradičního myšlení. Přesně takové věci děláme.
Vyspělé technologie, inteligentní výrobky, nové procesy, rozmanité trhy – stále jdeme kupředu a uchováváme si průkopnického ducha, jak nám ho vdechl zakladatel firmy ARaymond pan Albert-Pierre Raymond.

SPOLUPRÁCE

Tváří v tvář výzvám globalizace není izolace možným řešením. Jsme pevně přesvědčeni, že společně můžeme dosáhnout více. Proto dbáme na to, aby každodenní podstatu firmy ARaymond Network spoluutvářel silný duch spolupráce. Podporujeme týmového ducha, důvěru a empatii. Pro každého z nás je spolupráce nejen jedinou možností, jak jít kupředu, ale rovněž klíčem k pohodě na pracovišti.

VYTVÁŘENÍ HODNOTY

Naše značka je poslem inovací a zlepšování. Aby tomu tak bylo, věnujeme zvláštní pozornost vytváření hodnoty. Vše začíná tím, že je všem umožněno přinášet nové nápady se zřetelnou přidanou hodnotou, rozvíjet nové dovednosti a schopnosti a mít radost z překonávání očekávání našich zákazníků. A tohle vlastně nikdy neskončí...

 

NAŠE ZÁVAZKY 

POHODA NA PRACOVIŠTI

Co tvoří smysluplnou společnost? Především je to její kultura. Jsme přesvědčeni, že jedním z hlavních témat naší kultury by měla být pohoda na pracovišti. V ARaymond Network pěstujeme prostředí, v němž je důležitý každý zaměstnanec a v němž může každý řídit a plnit své poslání.

VEDENÍ JAKO SLUŽBA – SERVANT LEADERSHIP

Jsme přesvědčeni, že je třeba prosadit zcela nové pojetí vedení. Domníváme se, že management musí lépe spolupracovat a více se soustředit na zaměstnance.
Takový přístup samozřejmě vyžaduje sebevědomý a vnímavý manažerský styl. Proto jsme začali prosazovat systém Vedení jako službya, kde manažer slouží svému týmu. Podpora vstřícného naslouchání ve snaze stimulovat talenty a posilovat spolupráci je podle nás nejlepším způsobem, jak zajistit skutečnou inovaci.

MULTIKULTURALISMUS

25 zemí, 13 jazyků, 6 trhů a 4 kontinenty. Když používáme výraz kulturní rozmanitost, víme, o čem mluvíme. Je to naše každodenní realita. Pořádáme pravidelné schůzky, semináře a školení, abychom podpořili sdílení informací, znalostí a zkušeností mezi týmy z různých prostředí. 
Byť vycházíme z kultury rodinné společnosti, těžíme z ohromné kulturní rozmanitosti!

ŽENY A MUŽI

Mezinárodní růst společnosti ARaymond Network v posledních čtyřiceti letech vedl k pětinásobnému zvýšení počtu zaměstnanců. A všichni mají něco společného: vyznávají hodnoty jako respekt a spolupráce. Muži a ženy v naší společnosti jsou hrdí, že mohou pracovat v přívětivé a odpovědné společnosti, prokazují mimořádnou loajalitu a zajišťují úspěšné předávání svých znalostí a zkušeností.

SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA

Věříme, že úspěch a společenská odpovědnost musejí jít vždy ruku v ruce. V průběhu let jsme do naší činnosti zahrnuli i sociální, ekologický a bezpečnostní aspekt na globální i lokální úrovni.
Příkladem tohoto přístupu v rámci celé společnosti je zavedení systému Vedení jako službya, certifikace LEED pro všechny naše budovy na celém světě a přihlášení se k největšímu světovému programu udržitelnosti v podnikatelské sféře Global Contact OSN.
Na úrovni zemí firma realizuje bezpočet akcí zaměřených na lokální potřeby – zatímco v Indii a Brazílii se jedná například o řadu projektů zaměřených na rodinu a komunitu, ve Francii se věnuje otázkám rovnosti pohlaví, diversity a inkluze.