Motivující pracovní prostředí
Mezinárodní síť fungující v
25 zemích a sdružující
více než 6.800 zaměstnanců
Motivující pracovní prostředí
Mezinárodní síť fungující v
25 zemích a sdružující
více než 6.800 zaměstnanců
Motivující pracovní prostředí
Mezinárodní síť fungující v
25 zemích a sdružující
více než 6.800 zaměstnanců
Motivující pracovní prostředí
Mezinárodní síť fungující v
25 zemích a sdružující
více než 6.800 zaměstnanců
Motivující pracovní prostředí
Mezinárodní síť fungující v
25 zemích a sdružující
více než 6.800 zaměstnanců

Podmínky on-line náboru zaměstnancůSpolečnost RAYGROUP SASU zavedla on-line systém náboru zaměstnanců. Před použitím funkce hledání zaměstnání musíte přijmout níže uvedené podmínky.

Zúčastněné strany se zájmem o pracovní nabídky (dále jen „uchazeči“) zveřejněné na internetových stránkách společnosti RAYGROUP SASU mohou být vyzvány k vyplnění formuláře žádosti o zaměstnání.
Žádost se obvykle skládá z několika dokumentů, například životopisu a/nebo motivačního dopisu.
Při podáním žádosti o zaměstnání jsou uchazeči povinni poskytnout své osobní údaje. Tyto informace jsou zvlášť chráněny ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů z 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů.
Společnost RAYGROUP SASU vypracovala s ohledem na ochranu soukromí svá pravidla ochrany osobních údajů v souladu s francouzským právem, která obsahuje následující ustanovení.
Náš závazek: 

1. Ochrana osobních údajů uchazečů

Společnost RAYGROUP SASU se zavazuje dodržovat a prosazovat dodržování zákona o ochraně osobních údajů ze dne 6. ledna 1978 ve znění pozdějších předpisů.
Za tímto účelem se společnost RAYGROUP SASU zavazuje vyvíjet neustálé úsilí o zajištění ochrany osobních údajů v držení společnosti RAYGROUP SASU.
Společnost RAYGROUP SASU se zavazuje přijmout veškerá nezbytná opatření k zajištění a zachování důvěrnosti osobních údajů poskytnutých uchazeči.
Tato povinnost mlčenlivosti znamená, že v rámci přijímacího procesu nemůže žádná třetí strana přistupovat přímo či nepřímo k osobním údajům uchazečů. Uchazeči výslovně souhlasí s tím, že společnost RAYGROUP SASU je oprávněna sdělit všem společnostem v rámci sítě ARAYMOND osobní údaje uchazečů potřebné v rámci náborového procesu.

2. Účel shromažďování osobních údajů

Společnost RAYGROUP SASU se zavazuje k využívání a uchovávání shromážděných osobních údajů v náborovém systému výhradně pro účely náboru.
Společnost RAYGROUP SASU se zavazuje jednat za sebe a/nebo za společnosti patřící do sítě ARAYMOND. Pokud bude společnost patřící do sítě ARAYMOND potřebovat pro účely náboru zaměstnanců osobní údaje uchazečů, zavazuje se tato společnost k využívání a uchovávání osobních údajů shromážděných v náborovém systému výhradně pro účely náboru.

3. Typ shromážděných osobních údajů

Osobní údaje jsou definovány jako informace, které umožňují určení:
jmen a příjmení,
adresy,
telefonu a faxu,
země,
e-mailové adresy,
nebo jakékoli jiné informace umožňující identifikaci uchazečů.
Společnost RAYGROUP SASU zakazuje diskriminaci na základě barvy pleti, pohlaví, věku, náboženství, národnosti, zdravotního postižení a jakékoliv jiné formy diskriminace zakázané zákonem.
Společnost RAYGROUP SASU nebude shromažďovat žádné osobní údaje o uchazečích kromě údajů, které jí uchazeči sami poskytnou. To znamená, že žadatelé budou mít i nadále možnost nesdělovat své osobní údaje. Tyto informace nebudou použity k vyhodnocení kandidáta na pozici, o kterou se uchází. V tomto případě je nicméně důležité si uvědomit, že v případě, že jsou informace pro zpracování žádosti nezbytné, nemusí být žádost zpracována. 

4. Doba uchovávání osobních údajů

Společnost RAYGROUP SASU se zavazuje uchovávat osobní údaje na omezenou dobu úměrně užitečnosti těchto údajů.
Osobní údaje poskytnuté uchazeči budou uloženy po dobu maximálně dvou let.

5. Sdělování osobních údajů uchazečů dceřiným společnostem RAYGROUP SASU

Společnost RAYGROUP SASU je servisní společnost, což znamená, že údaje shromážděné prostřednictvím webových stránek RAYGROUP SASU mohou být odeslány všem společnostem v síti ARAYMOND po celém světě. Z tohoto důvodu musí žadatel potvrdit svůj souhlas. Přijetím podmínek uchazeč souhlasí s tím, že přístup k jeho osobním údajům, životopisu a/nebo motivačnímu dopisu budou mít podle svých potřeb všechny společnosti světové sítě ARAYMOND.  

6. Uplatnění práva na přístup, vymazání, změnu osobních údajů

Uchazeči mají právo uplatnit kdykoliv své právo na přístup, opravu či odstranění shromážděných osobních údajů.
Za tímto účelem musí žadatel zaslat žádost správci webových stránek.
Chcete-li uplatnit svá práva na přístup, opravu či odstranění vašich osobních údajů, klikněte zde pro odeslání vašeho požadavku.
Upozornění: Pokud k tomuto kontaktnímu formuláři věnovanému ochraně osobních údajů přiložíte svůj životopis, nebude na vaši žádost brán zřetel.