Zásady společnosti ARaymond Network na základě nařízení GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

My, společnost Raygroup, Société par Actions Simplifiée (zjednodušená akciová společnost), se sídlem na adrese 113 Cours Berriat, 38000 Grenoble, Francie, registrační číslo 487 947 483 RCS GRENOBLE, jednáme jako zpracovatel osobních údajů. Chceme vás informovat o našich zásadách shromažďování, používání a uveřejňování osobních údajů (dále „zásady“), které získáváme při vašem přístupu na náš web (dále „služba“), při jeho návštěvě a používání, a o možnostech, které ohledně svých osobních údajů máte.

Když se připojíte k naší službě nebo ji používáte, dáváte tím najevo, že jste s těmito zásadami obeznámeni a že souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů dle těchto zásad.

Obsah těchto zásad se může příležitostně změnit. Proto doporučujeme, abyste pravidelně sledovali jejich aktuální znění.

Účel zpracování: Vaše údaje používáme kvůli poskytování a zlepšování naší služby.


Shromažďování a použití osobních údajů

Když navštívíte náš web, automaticky shromažďujeme informace o tom, jakým způsobem přistupujete k naší službě a jak ji používáte (dále „údaje o používání“). Tyto údaje o používání zahrnují například následující informace:

 • IP adresa vašeho počítače,
 • typ prohlížeče,
 • verze prohlížeče,
 • stránky, které jste v rámci naší služby navštívili,
 • datum a čas návštěvy,
 • jedinečné identifikátory zařízení.

Tyto údaje jsou shromažďovány a zabezpečeny společností ARaymond Network a poskytovateli služeb, které schválila. Údaje jsou shromažďovány a zabezpečeny prostřednictvím služby Google Analytics.

Tento web používá službu Google Analytics, což je služba analýzy webů poskytovaná společností Google Inc. (dále „Google“). Společnost Google používá soubory cookie, což jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho zařízení. Údaje uložené prostřednictvím těchto souborů cookie jsou odeslány společnosti Google do USA, uloženy na serveru Google a použity touto společností za účelem analýzy vaší návštěvy našeho webu.

Internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítl ukládání jakýchkoli souborů cookie nebo aby vás upozornil, když dochází k přenosu souboru cookie. Ovšem pokud není příjem souborů cookie povolen, je možné, že některé části naší služby nebudete moci používat.

Na následující adrese si můžete stáhnout rozšíření pro prohlížeč:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB. Toto rozšíření zabrání tomu, aby docházelo ke shromažďování osobních údajů pomocí souborů cookie.

Za účelem poskytování a zlepšování našich služeb shromažďujeme různé druhy informací.

 

Kontakt

Když nás kontaktujete, požádáme vás o sdělení určitých osobních údajů, které mohou být použity kvůli komunikaci s vámi nebo k vaší identifikaci. Tyto údaje budou použity jen k vyřízení vašeho požadavku. Poté, co bude příslušná záležitost vyřízena, budou tyto údaje zcela odstraněny,
s výjimkou případů, kdy existují zákonné nebo jiné důvody k archivaci těchto údajů.

 • Jméno a příjmení
 • Společnost
 • E-mailová adresa
 • Telefon
 • Země

 

Zpravodaj

Když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, požádáme vás o sdělení určitých osobních údajů, které mohou být použity kvůli zasílání zpravodaje.

 • Jméno a příjmení
 • E-mailová adresa
 • Země

Když se na našem webu přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, pošleme vám ověřovací e-mail. Zpravodaj vám bude zasílán pouze v případě, že tento ověřovací e-mail potvrdíte. Odběr zpravodaje můžete kdykoli zrušit. Pokud chcete, abychom vás vyřadili ze seznamu příjemců zpravodaje, můžete kliknout na tlačítko Unsubscribe (Odhlásit) na konci libovolné e-mailové zprávy. Případně nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese dataprivacy.contact@araymond.com a požádat
o zrušení odběru tímto způsobem. Následně zcela odstraníme vaše údaje z databáze ARaymond nebo MailChimp. Výjimkou jsou případy, kdy existují zákonné nebo jiné důvody k archivaci těchto údajů.

Soubory cookie

Ke sledování aktivity v rámci naší služby a za účelem uchovávání určitých informací používáme soubory cookie. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou ukládány do vašeho zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou po ukončení vaší návštěvy webu odstraněny. Jiné zůstanou ve vašem zařízení. Díky těmto souborům vás rozpoznáme při budoucí návštěvě našeho webu. Tyto soubory nelze použít k přístupu k vašemu zařízení.

Většina internetových prohlížečů ukládání souborů cookie při výchozím nastavení automaticky umožňuje. Internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby odmítl ukládání jakýchkoli souborů cookie nebo aby vás upozornil, když dochází k přenosu souboru cookie. Ovšem pokud není příjem souborů cookie povolen, je možné, že některé části naší služby nebudete moci používat.

Příjemci údajů

Vaše osobní údaje můžeme předat pouze našim dceřiným společnostem a poskytovatelům služeb,
a to jen v nezbytných případech a za účelem poskytování a vylepšování služby.

Vaše práva

Sdělujeme vám, že máte následující práva:

 • Právo požádat o přístup ke svým osobním údajům, o jejich opravu či odstranění a o omezení zpracování údajů; rovněž máte právo na přenositelnost údajů.
 • Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním údajů; tím není dotčena oprávněnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním.
 • Právo podat stížnost k dozorovému úřadu.

Tato práva lze uplatnit na základě poskytnutí platného dokladu vaší totožnosti včetně podpisu, který odešlete na adresu: dataprivacy.contact@araymond.com

Doba uchovávání

V případě všech typů údajů platí, že archivační doba je stanovena v souladu s pravidly francouzského dozorového úřadu (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés): https://www.cnil.fr/fr/donnees-personnelles

Soubory cookie jsou ukládány následovně:

 

Soubory cookie k analýze návštěvnosti: 

 • Google Analytics
  • _ga: 2 roky
  • _gid: 24 hodin
  • _gat_UA-26251668-1: 1 minuta

 

Osobní údaje:

Společnost RAYGROUP SASU se zavazuje, že bude osobní uchovávat po omezenou dobu, úměrně účelu shromáždění těchto údajů. Osobní údaje poskytnuté zájemci o zaměstnání budou archivovány nanejvýš dva roky. Naše stránky a související údaje jsou pod naší interní správou. Tím je zajištěno zabezpečení v souladu s předpisy a dohled nad tímto zabezpečením. Některé části jsou hostovány našimi poskytovateli služeb, a to na základě dohod, která berou v potaz zabezpečení údajů a ustanovení o důvěrnosti.


Souhlas se zásadami webu:

 • cookie-agreed: 3 měsíce

 

Kontaktujte nás

Pokud máte ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů jakékoli dotazy, kontaktujte nás:
dataprivacy.contact@araymond.com

Datum počátku účinnosti: 25. května 2018